Informujemy, że z końcem roku 2012
Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przestał wydawać 
 
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych.
 
Obecnym wydawcą jest SGGW.